(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318)

(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318H)

2. Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318HZ)
3. Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318ML)

4. Samsung Galaxy Trend 2 Lite (SM-G318MZ)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời