(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130H)

(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130H)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130BT)

2. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130BU)

3. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130E)
4. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130H)

5. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130HN)

6. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130M)

7. Samsung Galaxy Young 2 DUOS (SM-G130U)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời