(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Folder (SM-G150 / G160)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Folder (SM-G150 / G160)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Folder (SM-G150N0)

2. Samsung Galaxy Folder (SM-G150NK)

3. Samsung Galaxy Folder (SM-G150NL)

4. Samsung Galaxy Folder (SM-G150NS)
5. Samsung Galaxy Folder (SM-G1600)

6. Samsung Galaxy Folder (SM-G1650)

7. Samsung Galaxy Folder (SM-G160N)

8. Samsung Galaxy Folder (SM-G165N)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời