(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Ace 4 ( SM-G316)

(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Ace 4 ( SM-G316)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Ace 4 (SM-G316HU)

2. Samsung Galaxy Ace 4 (SM-G316M)

3. Samsung Galaxy Ace 4 (SM-G316ML)
4. Samsung Galaxy Ace 4 (SM-G316MY)

5. Samsung Galaxy Ace 4 (SM-G316U)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời