(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G530)

(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung GALAXY GRAND Prime (SM-G530)

DOWNLOAD:

1.Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530AZ)

2. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530BT)

3. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530F)

4. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530FQ)

5. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530FZ)

6. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530H)

7. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530M)

8. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530MU)
9. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530P)

10. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530R4)

11. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530R7)

12. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530T)

13. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530T1)

14. Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530W)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời