(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy V (SM-G313)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy V (SM-G313)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy V (SM-G313F)

2. Samsung Galaxy V (SM-G313H)

3. Samsung Galaxy V (SM-G313HN)

4. Samsung Galaxy V (SM-G313HU)




5. Samsung Galaxy V (SM-G313HY)

5. Samsung Galaxy V (SM-G313HZ)

6. Samsung Galaxy V (SM-G313M)

7. Samsung Galaxy V (SM-G313ML)

8. Samsung Galaxy V (SM-G313MU)

9. Samsung Galaxy V (SM-G313MY)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời