Hoá đơn điện tử là gì?

Cơ sở pháp lý của Hóa đơn điện tử (HDDT)

Thực hiện theo chủ chương của chính phủ căn cứ theo Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Bộ tài chính Số: 32/2011/TT-BTC , Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011.

Tại Thông tư Hướng dẫn, Bộ Tài Chính sau khi đã có chữ ký số để thực hiện Hóa đơn điện tử áp dụng cho các doanh nghiệp, bao gồm 3 Chương và 14 điều.

Theo đó Hóa đơn điện tử được nhà nước cấp quyền pháp lý có giá trị tương đương với hóa đơn giấy thông thường.

Đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử

Thông tư này áp dụng đối với:

– Cá nhân, tổ chức lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử được cấp quyền pháp lý giữa người bán hàng và người mua hàng.

– Cơ quan pháp luật về thuế các cấp và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Định nghĩa Hóa đơn điện tử

  1. HDDT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm tất cả các hóa đơn hóa đơn, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

  1. HDDT không phải là Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử
  2. HDDT có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

a) Hóa đơn điện tử đảm bảo toàn vẹn thông tin chứa trong hóa đơn điện tử thông tin được tạo ra dạng cuối cùng là HDDT

Tiêu chí đánh giá chữ ký số newca tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị HDDT.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử.

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo HDDT phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là đơn vị kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ khả năng, chình độ tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) Là cá nhân, tôt chức có chữ ký điện tử (chữ ký số) theo quy định của pháp luật.

đ) Đối với các doanh nghiệp có sử dụng các phần mềm hệ thống yêu cầu tích hợp hệ thống thì đơn vị cung cấp phải hướng dẫn tích hợp hoặc đề nghị đơn vị sử dụng thuê nhà cung cấp cài đặt cấu hình phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng tương thích với các chuẩn mực về Hệ thống lưu trữ dữ liệu

– Đơn vị phải có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố đảm bảo không mất mát thông tin hóa đơn điện tử

Dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT

VNPT là một đơn vị đủ điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử VNPT đáp ứng các các điều kiện được quy định tại Thông tư hướng dẫn Số: 32/2011/TT-BTC , ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính

VNPT là đơn vị đầu tiên áp dụng sử dụng Hóa đơn điện tử vào các hóa đơn thanh toán hàng hóa của chính đơn vị. Hóa đơn điện tử do VNPT cung cấp có thể tích hợp vào hệ thống của các doanh nghiệp hoặc ký trực tiếp bằng Chữ ký số VNPT hoặc các Chữ ký số của các nhà cung cấp khác.

VNPT luôn đáp ứng nhu cầu sử dụng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

Về giá của Hóa đơn điện tử VNPT rẻ hơn rất nhiều so với hóa đơn giấy cũ.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ tới Hotline: 0913.101.698 để được tư vấn cụ thể.

3.2/5 - (4 bình chọn)

Trả lời