Doanh nghiệp sau thời gian sử dụng chữ ký số

Chữ ký số  là một ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất và đang hướng tới việc áp dụng đồng bộ cho tất cả hệ thống kê khai Thuế – BHXH – Hải Quan

Sau một thời gian áp dụng chu ky so cho văn bản điện tử và các hoạt động kê khai của doanh nghiệp, Đoàn thanh tra đã kiểm tra và đánh giá một số điểm trong việc triển khai chu ky so tại một số địa phương. Tiêu biểu ở Bình Thuân, kết quả kiểm tra đánh giá cho thấy vẫn còn nhiều điểm tồn đọng.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ THỨC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRÊN TRANG CHI CỤC THUẾ

Tình hình sử dụng và triển khai chu ky so của Doanh nghiệp:

Triển khai đăng ký chữ ký số được tiến hành từng bước kỹ lưỡng và đồng bộ, phù hợp với tình hình của địa phương: Tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, quản trị mạng, triển khai thí điểm, sơ kết đánh giá cho đến việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông khá đầy đủ và kịp thời.

– Đến nay, các Sở, ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai, thể hiện trách nhiệm và nhận thức cao của lãnh đạo các cấp. Các cơ quan, đơn vị đã thể chế hoá việc áp dụng CKS để thúc đẩy sử dụng chữ ký số.

– Chứng thư số đã phát huy hiệu quả sử dụng trong thực tế; hầu hết các đơn vị đã thực hiện ký số các giấy tờ điện tử theo quy định của UBND tỉnh và được gửi qua hệ thống thư điện tử củacông vụ, bỏ hình thức gửi văn bản giấy, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

– Việc triển khai ứng dụng chu ky so góp phần thực hiện được các chỉ tiêu trong lộ trình bắt buộc trao đổi văn bản điện tử đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chữ Ký Số Cánh Tay Phải Của Doanh Nghiệp

Bên cạnh một số kết quả đạt được, góp phần tạo nền tảng cho việc ứng dụng chu ky so trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, vẫn còn một số tồn tại hạn chế:
– Lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị chưa có trách nhiệm quan tâm trong việc triển khai ứng dụng chu ky so tại đơn vị mình; việc thực hiện ký số của cán bộ lãnh đạo ở một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa quyết liệt trong quán triệt, chỉ đạo để thực hiện.

– Hiện tại các văn bản pháp quy chưa đầy đủ nên việc ký số chỉ áp dụng cho một số văn bản thông thường (chưa áp dụng đối với các văn bản liên quan đến tài chính, đất đai, v.v). Công tác lưu trữ vẫn duy trì văn bản giấy mặc dù vẫn gửi công văn đi được số hóa.

– Chưa tích hợp chu ky so trong một số phần mềm dùng chung như: phần mềm một cửa điện tử ,phần mềm điều hành và quản lý. Các văn bản được ký số còn ít và đơn giản, chưa mở rộng các văn bản thuộc loại chỉ đạo, điều hành của Tỉnh, nên hiệu quả còn hạn chế.

Trên đây là những vấn đề sẽ được đánh giá, tổng kết trong một báo cáo “K/q kiểm tra,đánh giá ứng dụng chữ ký số sử dụng trong Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Qua đó chúng tacó thể thấy khả năng phát triển và tồn đọng trong việc triển khai chu ky so.

Chữ ký số vnpt là một trong những nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu cho doanh nghiệp. Việc hổ trợ doanh nghiệp sử dụng chữ ký số là trách nhiệm của chúng tôi.

Rate this post

Trả lời