(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy J1 (SM-J100 / J105)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy J1 (SM-J100 / J105)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy J1 (SM-J100F)

2. Samsung Galaxy J1 (SM-J100FN)

3. Samsung Galaxy J1 (SM-J100G)

4. Samsung Galaxy J1 (SM-J100M)

5. Samsung Galaxy J1 (SM-J100ML)

6. Samsung Galaxy J1 (SM-J100MU)

7. Samsung Galaxy J1 (SM-J100VPP)
8. Samsung Galaxy J1 (SM-J100Y)

9. Samsung Galaxy J1 (SM-J105B)

10. Samsung Galaxy J1 (SM-J105F)

11. Samsung Galaxy J1 (SM-J105H)

12. Samsung Galaxy J1 (SM-J105M)

13. Samsung Galaxy J1 (SM-J105Y)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời