(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Note 20 5G (SM- N980 / N981)

(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Note 20 5G (SM- N980 / N981)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981B)

2. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981N)

3. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981U)
4. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981U1)

5. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N981W)

6. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N9810)

7. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-N980)

8. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-SCG02)

9. Samsung Galaxy Note20 5G (SM-SCG01)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời