(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy M01 Core (SM-M013)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full cho Samsung Galaxy M01 Core (SM-M013)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy M01 Core (SM-M013F)
HƯỚNG DẪN:

HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Cách này sử dụng chụp ảnh màn hình để vào được trình duyệt web, sau khi vào được web thì AE tải Google_Setting.apkApex_Launcher.apk tại đây nhé:

chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời