(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A41 (SM-A415)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A41 (SM-A415)

DOWNLOAD:

1. Samsung GaLaxy A41 (SM-A415F)
2. Samsung GaLaxy A41 (SC-41A)

3. Samsung GaLaxy A41 (SCV48)

HƯỚNG DẪN:

HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Cách này sử dụng chụp ảnh màn hình để vào được trình duyệt web, sau khi vào được web thì AE tải Google_Setting.apkApex_Launcher.apk tại đây nhé:

chukysonewca.vn/bypass

https://www.youtube.com/watch?v=nlbMwOS8TA4
Rate this post

Trả lời