(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A20 (SM-A205F / A205FN)

3. Samsung Galaxy A20 (SM-A205G / A205GN)

4. Samsung Galaxy A20 (SM-A205W)

5. Samsung Galaxy A20 (SM-A205YN)

6. Samsung Galaxy A20 (SM-A205U)

7. Samsung Galaxy A20 (SM-A205U1)

8. Samsung Galaxy A20 (SM-A205S)

9. Samsung Galaxy A20 (SCV46)

10. Samsung Galaxy A20 (SC-02M)

11. Samsung Galaxy A20 (SM-205DL)
HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

# CÁCH 1:

Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done

# CÁCH 2:

Sử dụng sim có đặt mã PIN để vào Youtube > Mở web > bypass

Link tải APK để bypass: chukysonewca.vn/bypass

# CÁCH 3:

Tải Apex_Laucher.apk tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời