(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A40 (SM-A405)

(Tổng hợp) rom combination và rom full cho Samsung Galaxy A40 (SM-A405)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A40 (SM-A405FN)
2. Samsung Galaxy A40 (SM-A405FM)

3. Samsung Galaxy A40 (SM-A405S)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done

Rate this post

Trả lời