(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S20 (SM-G980)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S20 (SM-G980)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S20 (SM-G980F)

HƯỚNG DẪN:
HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP)

Link tải file Apex_Launcher.apk để bypass (max speed): chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời