(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981B)

2. Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981U / G981U1 / G981W)

3. Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981N)

4. Samsung Galaxy S20 5G (SM-G9810)

5. Samsung Galaxy S20 5G (SC-51A)

6. Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981V)

7. Samsung Galaxy S20 5G (SC-52A)

8. Samsung Galaxy S20 5G (SCG01)

9. Samsung Galaxy S20 5G (SCG02)

HƯỚNG DẪN:
HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP)

Link tải file Apex_Launcher.apk để bypass (max speed): chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời