Chữ ký số

Chữ ký số

Chữ ký số là gì? Doanh nghiệp thường sử dụng chữ ký số để kê khai thuế.

Chữ ký số là một con dấu để xác nhận văn bản này là của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những văn bản, báo cáo Doanh nghiệp giao dịch với Bảo Hiểm, Hải Quan, Cơ quan thuế.

Hiện nay có 9 nhà cung cấp tại Việt Nam: chữ ký số fpt, bkav, ck, viettel, vina, nacencomm, safe và newtel. 9 nhà cung cấp này được cấp phép cung cấp dịch vụ này và hỗ trợ kê khai thuế. Giao dịch trong lĩnh vực Bảo hiểm, kê khai thuế qua mạng, Kê khai Hải quan điện tử các bạn có thể sử dụng chữ ký số.

Chữ ký số có hình dạng như một chiếc USB được gọi là USB Token. Chữ ký số được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã PIN.

Chữ ký số gồm:

  • Số hiệu của chứng thư số (số seri)
  • Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
  • Tên của Doanh nghiệp bao gồm: Mã số thuế, Tên Công ty…
  • Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số
  • Chữ ký số của tổ chức chứng thực chữ ký số
  • Các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng số
  • Các hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
  • Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông
  • Đăng ký chữ ký số newca

Chứng thư số là cặp khóa đã được mã hóa dữ liệu dùng để thay cho chữ ký thông thường gồm thông tin công ty & mã thuế của DN. Chứng thư số được ký trên các loại văn bản và tài liệu số như: word, excel, pdf…Những tài liệu này dùng để khai hải quan điện tử, nộp thuế qua mạng và thực hiện các giao dịch điện tử khác.

Rate this post

Trả lời