Cơ sở pháp lý chữ ký số

Cơ sở Pháp lý của Chữ ký số?

Quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình

  • Tạo chữ ký (sử dụng khóa bí mật để ký số)
  • Kiểm tra chữ ký (kiểm tra khóa công khai có hợp lệ không)

Để hiểu kê khai thuế qua mạng với chữ ký số như thể nào, các bạn có thể tham khảo sơ đồ quá trình sau:

Ngày 29/11/2005 Chính phủ đã ban hành Luật Giao dịch điện tử; Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực đăng ký chữ ký số hải quan tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP. Khi tiến hành giao dịch điện tử trong hoạt động công cộng, người sử dụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ ký số công cộng do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời