Chính sách thuế về thu nhập chế biến nông, thủy sản

Đối với việc xác định nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản đáp ứng các điều kiện sau thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ chế biến nông sản, thuỷ sản, bao gồm tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu và nông sản, thuỷ sản trên chi phí sản xuất hàng hoá, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hoá, sản phẩm) từ 30% trở lên. Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản phải là nông sản, thuỷ sản chưap chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm cả phụ phẩm của quá trình sơ chế nông sản, thuỷ sản). Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng…. Sản phẩm, hàng hoá từ chế biến nông sản, thuỷ sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Về xác định việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản, trong trường hợp nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi thì từ kỳ tính thuế năm 2015 thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thuỷ sản tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; thu nhập của doanh nghiệp tại địa bàn thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 10%; không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi khác đồng thời được áp dụng ưu đãi đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến nông sản, thuỷ sản theo quy định của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Đối với trường hợp thuê gia công chế biến nông sản, thuỷ sản. Hoạt động chế biến của doanh nghiệp thuê gia công nếu đáp ứng được điều kiện tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thuỷ sản trên chi phí sản xuất hàng hoá, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hoá, sản phẩm) từ 30% trở lên; sản phẩm, hàng hoá từ chế biến nông sản, thuỷ sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đọc thêm tin tức về bình đẳng thuế

Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công chế biến do bên đi thuê gia công được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thuỷ sản do doanh nghiệp nhận gia công trực tiếp đưa vào phục vụ quá trình gia công chế biến tại doanh nghiệp nhận gia công (không bao gồm giá trị nguyên liệu là nông sản, thuỷ sản của bên đi gia công) trên chi phí sản xuất hàng hoá, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hoá, sản phẩm) của doanh nghiệp nhận gia công từ 30% trở lên; sản phẩm, hàng hoá từ chế biến nông sản, thuỷ sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp thương mại thu mua nguyên vật liệu là nông sản thuỷ sản về để bán thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh nông sản, thuỷ sản không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bài viết hay và ý nghĩa này do chữ ký số newca giá rẻ tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc, chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Nguồn: Thời báo Tài Chính Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời