Các ngân hàng đồng loạt triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã triên khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Dịch vụ này cho phép nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản mở tại các ngân hàng )

Việc triển khai Dịch vụ nộp thuế điện tử đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Ngân hàng, Người nộp thuế và xã hội. Đến nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với 27 Ngân hàng thương mại trong nước cung cấp dịch vụ (trong đó 15 Ngân hàng đã chính thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng).Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam… hiện đang mở tài khoản tại các Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh,… vẫn chưa được cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Để tạo thuận lợi cho khối doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số mở tài khoản tại các Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh…Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký công văn số 8111/BTC-TCT ngày 18/6/2015 gửi các Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để đề nghị các Ngân hàng phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các dịch vụ nộp thuế điện tử như E-Banking, ATM, Qua cổng điện tử của cơ quan thuế… trong thời gian sớm nhất.

Các Ngân hàng phối hợp triển khai dịch vụ nộp thế điện tử được cơ quan thuế hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc, cách thức tổ chức phối hợp, phương án triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Ngân hàng và Tổng cục Thuế.

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa thuế vụ với Ngân sách nhà nước, từ năm 2014, Bộ Tài chính đã triên khai dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Dịch vụ này cho phép nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Đồng thời, khi phối hợp với ngành thuế triển khai dịch vụ này, NHTM có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ đến các khách hàng của mình.
Việc triển khai Dịch vụ nộp thuế điện tử đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Ngân hàng, Người nộp thuế và xã hội. Đến nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với 27 Ngân hàng thương mại trong nước cung cấp dịch vụ (trong đó 15 Ngân hàng đã chính thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng).Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam… hiện đang mở tài khoản tại các Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh,… vẫn chưa được cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Để tạo thuận lợi cho chữ ký số newca giá rẻ khối doanh nghiệp đang mở tài khoản tại các Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh…Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký công văn số 8111/BTC-TCT ngày 18/6/2015 gửi các Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để đề nghị các Ngân hàng phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các dịch vụ nộp thuế điện tử như E-Banking, ATM, Qua cổng điện tử của cơ quan thuế… trong thời gian sớm nhất.
Các Ngân hàng phối hợp triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử được cơ quan thuế hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc, cách thức tổ chức phối hợp, phương án triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Ngân hàng và Tổng cục Thuế.

Nguồn từ TCT

Rate this post

Trả lời