Chữ ký số – Việc khai thuế ban đầu

2016 -2017 Hiện nayhai thuế ban đầu luôn được đặt câu hỏi dành cho các doanh nghiệp mới thành lập. Như vậy việc khai thuế phải có sử dụng chữ ký số điện tử không ?

Thủ tục khai thuế ban đầu bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký Mã số thuế) bản sao y công chứng. (nếu DN có chi nhánh, cửa hàng trực thuộc thì phải kèm thêm bản photo công chứng ĐKKD).
 • Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hay Giám đốc. (Trường hợp GĐ là chủ tịch HĐTV thì bổ sung thêm biên bản họp HĐTV thay cho quyết định bổ nhiệm Giám đốc kèm Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ai làm Giám đốc/ Tổng giám đốc (trừ khi công ty bạn là công ty TNHH 1 Thành viên).
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký (thường là người đại diện đã bầu từ ban đầu), (nếu là Kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ kế toán trưởng).
 • CMND bản sao y có công chứng của Giám đốc và Kế toán (mang theo bản chính của GĐ để đối chiếu).
 • Đăng ký chữ ký số newca hình thức kế toán, hình thức sử dụng hóa đơn, phương pháp đánh giá tồn kho.
 • Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
 • Hợp đồng thuê hoặc mượn địa chỉ trụ sở Công ty
 • Sơ đồ từ Công ty đến Chi cục thuế (vẽ bằng tay)
 • Tờ khai thuế môn bài.
 • Biên bản làm việc ban đầu với doanh nghiệp theo mẫu(khi bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì Người đại diện sẽ đến Chi cục thuế tại nơi mà Doanh nghiệp bạn có trụ sở, nơi đây sẽ soạn biên bản làm việc ban đầu với bạn, bạn sẽ được giữ 1 bản, xem như xong bước đăng ký hồ sơ thuế ban đầu, bạn có thể tiến hành công việc kế toán bình thường). Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn.
 • Nếu là chi nhánh tại các tỉnh khác chuyển về thì bổ sung thêm :
  • Quyết định thành lập chi nhánh.
  • Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh.
  • Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh của công ty mẹ .
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty mẹ .(Bản photo công chứng )
 • Phiếu chuyển quản lý thuế của Cục thuế (phiếu này bạn sẽ được Cục thuế gửi đến tận nhà trong vòng 5 đến 10 ngày sau khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh + Mã số thuế).
 • Sau khi chuẩn bị xong doanh nghiệp đến Chi cục thuế gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu, trình phiếu chuyển và yêu cầu hướng dẫn cho các bạn gặp người quản lý thuế thực tiếp của doanh nghiệp sau. Doanh nghiệp sẽ nộp và đợi họ đến doanh nghiệp làm việc. Khi làm việc lần đầu xong, doanh nghiệp sẽ được phép tạo hóa đơn GTGT (Hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in).

Ghi chú : Ngoài ra, sau khi Doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký với Cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải lập hệ thông thang bảng lương, đăng ký lao động gửi lên phòng lao động TBXH Quận và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm ban đầu.

Rate this post

Trả lời