(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T330 / T331 / T332 / T335 / T337)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T330 / T331 / T332 / T335 / T337)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T330)

2. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T330NU)

3. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T331)

4. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T331C)
5. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T332)

6. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T335)

7. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T335K)

8. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T335L)

9. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T335T)

10. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T335V)

HƯỚNG DẪN:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời