(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T230 / T231 / T235 / T237 / T239)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T230 / T231 / T235 / T237 / T239)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T230)

2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T230NT)

3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T230NU)

4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T231)

5. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T232)

6. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T235)

7. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T235Y)
8. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T237P)

9. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T2397)

10. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T239C)

11. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T239M)

12. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T239)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời