(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T210 / T211 / T212 T215 / T217)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T210 / T211 / T212 T215 / T217)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T210)

2. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T210R)

3. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T211)

4. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T211M)
5. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T212)

6. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T215)

7. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T217S)

8. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T217T)

9. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T2105)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời