(Tổng hợp) rom stock / full cho Samsung Galaxy S5 Active ( SM-G870)

(Tổng hợp) rom stock / full cho Samsung Galaxy S5 Active ( SM-G870)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S5 Active ( SM-G870A)

2. Samsung Galaxy S5 Active ( SM-G870F0)

3. Samsung Galaxy S5 Active ( SM-G870F)




4. Samsung Galaxy S5 Active ( SM-G870W)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời