(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G710)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G710)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G710)

2. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G710K)

3. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G710L)

4. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G710S)
5. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7102)

6. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7102T)

7. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7105)

8. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7105H)

9. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7105L)

10. Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7106)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời