(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386F)

2. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386T1)
3. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386T)

4. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386U)

5. Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386W)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời