(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Core (GT-I8260 / I8262 / I8268)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Core (GT-I8260 / I8262 / I8268)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Core (GT-I8260E)

2. Samsung Galaxy Core (SGT-I8260L)
3. Samsung Galaxy Core (GT-I8260)

4. Samsung Galaxy Core (GT-I8262B)

5. Samsung Galaxy Core (GT-I8262D)

6. Samsung Galaxy Core (GT-I8262)

7. Samsung Galaxy Core (GT-I8268)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời