(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355H)

2. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)

3. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HQ)

4. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355M)
5. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556)

6. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)

7. Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3559)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời