(TỔNG HỢP) ROM FULL CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)


(TỔNG HỢP) ROM FULL CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)

DOWNLOAD:

1. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G570F / FD)

2. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G570Y)
3. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G570M)

4. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G5700)

HƯỚNG DẪN:>>> (TỔNG HỢP) ROM COMBINATION CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)

Rate this post

Trả lời