(Tổng hợp) Rom combination và rom stock / full cho Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426)

(Tổng hợp) Rom combination và rom stock / full cho Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A42 5G (SM-A4260)
2. Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426B)

3. Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426U)

4. Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426U1)

5. Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426W)

6. Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426N)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời