(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy S4 (GT-I950)

(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy S4 (GT-I9500 / I9502 / I9505 / I9506 / I9507 / I9508)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S4 (GT-9500)

2. Samsung Galaxy S4 (GT-I9502)

3. Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)

4. Samsung Galaxy S4 (GT-I9506)
5. Samsung Galaxy S4 (GT-I9507)

6. Samsung Galaxy S4 ( GT-I9508)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời