(Tổng hợp) rom combination và rom full cho Samsung Galaxy Tab Active2 (SM-T395 / C / N)

(Tổng hợp) rom combination và rom full cho Samsung Galaxy Tab Active2 (SM-T395 / C / N)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab Active2 (SM-T395)
2. Samsung Galaxy Tab Active2 (SM-T395C)

3. Samsung Galaxy Tab Active2 (SM-T395N)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời