(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B)

2. Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F7070)

3. Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707U)

4. Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707U1)
5. Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707W)

6. Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707N)

HƯỚNG DẪN:

[Hướng dẫn] Sử dụng Odin để nâng cấp, hạ cấp , chạy lại ROM gốc, root, recovery cho các thiết bị Samsung

HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP)

Tải file Apex_Laucher.apk dùng cho việc bypass tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời