(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610 / P615 / P617)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610 / P615 / P617)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610)

2. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615)
3. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615C)

4. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615N)

5. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P617)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tải Setting.apk tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời