(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260F / J260FU)

2. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260G / J260GU)

3. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260M / J260MU)

4. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260Y)

5. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260T1)

6. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260A)

7. Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260AZ)

HƯỚNG DẪN:

BYPASS FRP GOOGLE ACCOUNT:

Cách này sử dụng sim có đặt mã PIN để vào được trình duyệt web, sau đó tải Android_8-9_GAM.apkFRP_Bypass.apk tại đây:

chukysonewca.vn/bypass

https://www.youtube.com/watch?v=m7ZDeAytGcA

Rate this post

Trả lời