(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A21s (SM-A217)

(Tổng hợp) rom combination, stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A21s (SM-A217)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A21s (SM-A217F)

2. Samsung Galaxy A21s (SM-A217M)
3. Samsung Galaxy A21s (SM-A217N)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tải Google_Setting.apkApex_Laucher.apk tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời