(Tổng hợp) rom combination, rom stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A50s (SM-A507)

(Tổng hợp) rom combination, rom stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A50s (SM-A507)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A50s (SM-A507F)

2. Samsung Galaxy A50s (SM-A507FN)

3. Samsung Galaxy A50s (SM-A5070)

4. Samsung Galaxy A50s (SM-A507C)

HƯỚNG DẪN:
HƯỚNG DẪN BYPASS FRP GOOGLE ACCOUNT:

# ANDROID 10:

Ở Android 10 chúng ta sử dụng cách chụp ảnh màn hình để vào được trình duyệt web. Sau đó tải Google_Setting.apk và Apex_Launcher tại đây:

chukysonewca.vn/bypass

# ANDROID 9:

Ở Android 9 chúng ta sử dụng cách dùng SIM có mã PIN để vào được trình duyệt web. Sau đó tải 2 file GAM_Android_8.apkFRP_Bypass.apk tại đây:

chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời