(Tổng hợp) rom combination, rom stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A2 Core (2019) (SM-A260)

(Tổng hợp) rom combination, rom stock / full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A2 Core (2019) (SM-A260)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A2 Core (2019) (SM-A260F)
2. Samsung Galaxy A2 Core (2019) (SM-A260G)

HƯỚNG DẪN:

BYPASS FRP:

AE cần chuẩn bị 1 SIM có đặt mã PIN, sau đó xem video và tải các file APK theo link dưới cho nhanh.

Tải Android_6_GAM.apkFRP_Bypass.apk tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời