(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Alpha (SM-G850)

(Tổng hợp) Rom combination, rom stock / full cho Samsung Galaxy Alpha (SM-G850)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850F)

2. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850FQ)

3. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850K)
4. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850L)

5. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850M)

6. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850S)

7. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850W)

8. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850Y)

9. Samsung Galaxy Alpha (SM-G8508S)

10. Samsung Galaxy Alpha (SM-G850A)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời