(Tổng hợp) rom combination, rom full và cho SamSung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và cho SamSung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G9900)
2. Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990U1)

3. Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990U)

4. Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990W)

5. Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990E)

6. Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990B)

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời