(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G9880)

2. Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988B)

3. Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988N)

4. Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988U / G988U1 / G988W)

HƯỚNG DẪN:
HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP)

Link tải file Apex_Launcher.apk để bypass (max speed): chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời