(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977B)

2. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977U)

3. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977N)

4. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977P)

5. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977T)

HƯỚNG DẪN:
XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Chuẩn bị SIM có đặt mã PIN.

Download APK dùng để bypass tại đây: chukysonewca.vn/bypass

Rate this post

Trả lời