(Tổng Hợp) Firmware / ROM stock cho Lenovo

(Tổng Hợp) Firmware / ROM stock cho Lenovo

DOWNLOAD:

1. Lenovo S938T

2. Lenovo S890

3. Lenovo S880I

4. Lenovo K3 Note

5. Lenovo K910

6. Lenovo A586
7. Lenovo S938T

8. Lenovo S938T

9. Lenovo S938T

10. Lenovo S930

11. Lenovo A269i

12. Lenovo A308T

13. Lenovo A630 / A630T

14. Lenovo A680

15. Lenovo A828T

16. Lenovo A859

17. Lenovo A889

18. Lenovo P770

19. Lenovo S938T

20. Lenovo S938T

21. Lenovo S938T

22. Lenovo S938T

23. Lenovo S938T

24. Lenovo S938T

25. Lenovo A690

26. Lenovo P700i

27. Lenovo A706

29. Lenovo A590

30. Lenovo A3000

31. Lenovo A390

32. Lenovo S856

33. Lenovo A369i

34. Lenovo A388

35. Lenovo A516

36. Lenovo P70

37. Lenovo P780

38. Lenovo S720

39. Lenovo S5000

40. Lenovo A2010

41. Lenovo S580

42. Lenovo S60

43. Lenovo S90

44. Lenovo A398T

45. Lenovo A5000

46. Lenovo A529

47. Lenovo A660

48. Lenovo A816

49. Lenovo A3500F / FL

50. Lenovo A916

51. Lenovo S899T

52. Lenovo S850

53. Lenovo S899T

54. Lenovo A6000

55. Lenovo A396

56. Lenovo A238T

57. Lenovo K910E / 910

58. Lenovo A328

59. Lenovo S880

60. Lenovo A300

61. Lenovo A318T

62. Lenovo A320T

63. Lenovo A766

64. Lenovo A830

65. Lenovo S750

66. Lenovo S898T

67. Lenovo S939

68. Lenovo P90

69. Lenovo A269

70. Lenovo A376

71. Lenovo A536S

72. Lenovo A6010

73. Lenovo A66

74. Lenovo K860

75. Lenovo K910

76. Lenovo A798T

77. Lenovo A7000

78. Lenovo Tab 2 A8 – 50LC

79. Lenovo S860

80. Lenovo S6000

81. Lenovo K50 T5

82. Lenovo A8 50LC

83. Lenovo A6000

84. Lenovo A1900

85. Lenovo A1000

86. Lenovo A7-30HC / 30H / 30GC

87. Lenovo A708T

88. Lenovo A606

89. Lenovo A338T

90. Lenovo A3300T / 3000HV / 3000GV

91. Lenovo A10-70F

92. Lenovo S650

93. Lenovo A526

94. Lenovo A5500HV

95. Lenovo A7600F

96. Lenovo A7600H

97. Lenovo S660

98. Lenovo A5500F

99. Lenovo A5500H

100. Lenovo S868T

101. Lenovo A390T

102. Lenovo A7000A Plus

103. Lenovo A7010a

104. Lenovo A858

105. Lenovo A936

106. Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 1380L / 1380F

107. Lenovo A330E

108. Lenovo A3690

109. Lenovo A7-30F

110. Lenovo B8080

111. Lenovo K920

112. Lenovo S5000H

113. Lenovo S8-50F

114. Lenovo Yoga Tablet 8 B6000

115. Lenovo A3000H

116. Lenovo A399

117. Lenovo Tab A7-50 A3500HV

118. Lenovo TabS8-50LC

119. Lenovo Vibe P1M

120. Lenovo Vibe Shot

121. Lenovo Yoga Tablet 2 1050L / 1050F

122. Lenovo Yoga Tablet 2 830L / 830

123. Lenovo X2-AP

124. Lenovo A218T

125. Lenovo A398T

126. Lenovo A670T

127. Lenovo A808T

128. Lenovo IdeaPad A7-10F

129. Lenovo S90

130. Lenovo Tab A10-80HC

131. Lenovo Vibe S1 Lite

132. Lenovo P1a42

133. Lenovo PB1 750M

134. Lenovo Tab 3

135. Lenovo P1ma40

136. Lenovo A6020a46

137. Lenovo A6020l37

138. Lenovo A6020a40

139. Lenovo A6020a41

140. Lenovo Tab 2 A7-30DC

141. Lenovo A2010i36

142. Lenovo A2016a40

143. Lenovo A2020a40

144. Lenovo A658T

145. Lenovo A6600a40

146. Lenovo A7020a40

147. Lenovo K50a40

148. Lenovo Vibe C A2020a40

149. Lenovo Z2

150. Lenovo A1020T

151. Lenovo A2109A

152. Lenovo A8-50F

150. Lenovo PB2-650M

153. Lenovo Tab 2 A8-50L

154. Lenovo X3a40

155. Lenovo Z90a40

156. Lenovo A2016b30

157. Lenovo K33a42

158. Lenovo K53a48

159. Lenovo K6 K33a42

160. Lenovo K6 Note

161. Lenovo Z2 Plus

162. Lenovo Z2 Plus

163. Lenovo A1010a20

164. Lenovo A7020a48

165. Lenovo A7700

166. Lenovo A860E

167. Lenovo A860E

168. Lenovo A1000G

169. Lenovo A2010A

170. Lenovo A2580

171. Lenovo A2800

172. Lenovo A2860

173. Lenovo A298t

174. Lenovo A3600

175. Lenovo K30

176. Lenovo Vibe K6

177. Lenovo A7010a48

178. Lenovo A7010a48

179. Lenovo A1000m

180. Lenovo A600E

181. Lenovo A6600d40

182. Lenovo P1a41

183. Lenovo Zuk Z2

184. Lenovo P2a42

185. Lenovo X2 EU

186. Lenovo X2 TC

187. Lenovo ZUK Z1

188. Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X90L

189. Lenovo A628T

190. Lenovo IdeaTab S6000L

191. Lenovo Phab 2 Plus

192. Lenovo S1a40

193. Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X50M

194. Lenovo A6020l36

195. Lenovo A2010L

196. Lenovo A6010 Plus

197. Lenovo TB2 X30F

198. Lenovo yoga Tablet 8 B6000

199. Lenovo A5800D

200. Lenovo A5S

201. Lenovo A7600

202. Lenovo K33a48

203. Lenovo K9 Lite

200. Lenovo Phab Plus

204. Lenovo Tab 2 TB2 X30L

205. Lenovo TB 8703F

206. Lenovo Yoga Tablet 10 B8000H

207. Lenovo Yoga Tablet 2 YT2 830F

208. Lenovo TB3 710F

209. Lenovo A780e

210. Lenovo A805e

211. Lenovo A808T

212. Lenovo A8  A5500

213. Lenovo A890E

214. Lenovo S5000

215. Lenovo S720i

216. Lenovo S858T

217. Lenovo Sisley S90

218. Lenovo Sisley S90

219. Lenovo A356

220. Lenovo A358T

221. Lenovo A360T

222. Lenovo A366T

223. Lenovo A395e

224. Lenovo A65

225. Lenovo A698T

226. Lenovo A656

227. Lenovo A678T

228. Lenovo A688T

229. Lenovo P700

230. Lenovo 750P

231. Lenovo A10-70LC

232. Lenovo A208T

233. Lenovo A288T

234. Lenovo A328T

235. Lenovo A858T

236. Lenovo K8 Note

237. Lenovo Z5 Pro GT L78032

238. Lenovo A3800

239. Lenovo A5860

240. Lenovo A588T

241. Lenovo A616

242. Lenovo A789

243. Lenovo Tab V7 PB-6505MC

244. Lenovo Tab M10 TB-X606F

245. Lenovo S5 Pro GT L58091

246. Lenovo Tab V7 PB-6505M

247. Lenovo K5 Pro L38041

248. Lenovo A5 L18021

249. Lenovo K320T

250. Lenovo Zuk Z2151

251. Lenovo K8 Plus

252. Lenovo Rocstar A319

253. Lenovo Vibe Z K910L

254. Lenovo Yoga Tablet

255. Lenovo Z5 L78011

256. Lenovo Z7

257. Lenovo 5 K520

258. Lenovo S900

259. Lenovo S998

260. Lenovo V3

261. Lenovo V80

262. Lenovo X3

263. Lenovo Z5

264. Lenovo K9 Note

265. Lenovo K5 Play L38011

266. Lenovo K8 XT1902-1

267. Lenovo K9 L38043

268. Lenovo K9 Lite

269. Lenovo Tab 4 8 TB-8504F

270. Lenovo K5 Note L38012

271. Lenovo Tab 4 8 Plus TB-8704X

272. Lenovo Tab M10 HD TB-X505X / L / F

273. Lenovo Phab 2 PB2-690Y

274. Lenovo Tab 3 8 Plus TB-8703F

275. Lenovo Tab M10 FHD Rel TB-X605LC

276. Lenovo Tab M10 FHD Rel TB-X605FC

277. Lenovo Tab M10 FHD Rel 801LV

278. Lenovo Tab M10 FHD Rel TB-X606F

279. Lenovo Tab M7 TB-7305X

280. Lenovo Tab M7 TB-7305I

281. Lenovo Tab M7 TB-7305F

282. Lenovo Tab E10 TB-X104F

283. Lenovo Tab 7 TB-7504X

284. Lenovo Tab 8 TB-8304F

285. Lenovo Tab E10 TB-X104X / X104L / X104F1

286. Lenovo Tab 7 TB-7504F

287. Lenovo Tab 3 8 TB3-850M / 850F

288. Lenovo Tab 3 10 Plus TB3-X70F

289. Lenovo Tab P10 TB-X705L / X705F

290. Lenovo Tab 3 7 Essential TB3-710I  / 710F

291. Lenovo Tab 3 7 TB3-730X / 730F

292. Lenovo Tab M8 TB-8505XS

293. Lenovo Tab M8 TB-8505X

294. Lenovo Tab M8 TB-8505FS

295. Lenovo Tab V7 PB-6505Y

296. Lenovo A8 L10041

297. Lenovo Tab 3 10 Plus TB-7305F

298. Lenovo Tab 3 10 Plus TB3-X70L

299. Lenovo Tab M8 TB-8505F

300. Lenovo Z6 L78121

301. Lenovo Legion L79031

302. Lenovo Tab M10 TB-801LV

303. Lenovo A7 L19111

304. Lenovo Tab M10 TB-X505F

305. Lenovo K33a48

306. Lenovo K10 Plus

307. Lenovo K6 Note K53

308. Lenovo Z6 Youth L38111

309. Lenovo Z6 Pro 5G L79041

310. Lenovo Z6 Lite L38111

311. Lenovo Lemon 3 K32C30

312. Lenovo Tab 4 702LV

313. Lenovo Z5S L78071

314. Lenovo Yoga Tab 3 Plus YT-X703L

315. Lenovo Tab 10 TB-X103F

316. Lenovo Tab M10 TB-X605L / X605F

317. Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705X / C705L / X705F

318. Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705X / C705L / X705F

319. Lenovo Tab 4 10 TB-X304X / X304L / X304F

320. Lenovo Tab 4 10 Plus TB-X704Y / X704V / 704L / 704F / 704A

321. Lenovo Tab 4 10 REL TB-X504F

322. Lenovo Tab 4 8 TB-8504X / 8504L

323. Lenovo Tab 4 701LV S025

324. Lenovo Phab 2  Plus PB2-670M1

HƯỚNG DẪN:

# B1: Download và cài đặt Driver và Tool bên trên. Sau đó bật tool (QFIL) lên:

# B2: Tắt điện thoại (Tháo pin ra nếu có thể, rồi lắp pin lại), giữ phím TĂNG ÂM LƯỢNG và cắm cáp USB  để kết nối với máy tính.

# B3: Trên tool ta chọn lần lượt theo hình, chọn các file có trong thư mục ROM

# B4: Sau khi bấm Download thì đợi quá trình flash kết thúc, thời gian khoảng 5-10′:

Rate this post

Trả lời