Toàn quốc đề xuất áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử

Bộ TT&TT vừa kiến nghị Chính phủ thống nhất áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử trong cả nước, không gửi văn bản giấy đồng thời quy định cụ thể danh mục các văn bản phải ký số gửi trên mạng

Dần hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 22/5/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bộ TT&TT nhận định, trong điều kiện nguồn nhân lực CNTT còn thiếu, kinh phí triển khai ứng dụng, phát triển CNTT còn hạn chế, các văn bản quy định về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước chưa được ban hành, nhiều cơ quan nhà nước đã vượt qua khó khăn, tích cực triển khai các hệ thống thông tin để trao đổi, xử lý văn bản điện tử góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; văn bản điện tử ngày càng được tăng cường trong trao đổi, xử lý công việc tại các cơ quan nhà nước.

Sau 3 năm, trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ TT&TT đánh giá việc triển khai Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được các kết quả như: Việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng được tăng cường, từng bước đáp ứng được các chỉ tiêu đề ra từ năm 2013; Từng bước hình thành nề nếp, thói quen làm việc trên môi trường điện tử; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được các cơ quan nhà nước ngày càng chú trọng.

Công tác đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cũng được quan tâm đúng mức, đảm bảo mỗi cán bộ công chức có nhận thức đầy đủ về việc ứng dụng CNTT trong công việc và có kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc. Công tác triển khai trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên trang/ cổng thông tin điện tử được hầu hết các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư: thông tin được cung cấp thống nhất theo quy định, nội dung được cập nhật thường xuyên, số lượng và chất lượng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước được chú trọng trong đầu tư, phát triển. Các hệ thống thông tin quan trọng như hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành được đưa vào ứng dụng thực tế, phát huy thực sự vai trò hỗ trợ triển khai công việc của các cơ quan nhà nước, cụ thể đã có 28/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo đã triển khai hệ thống thư điện tử chính thức; đã trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công việc, được triển khai đến các cấp Sở, ban, ngành, quận, huyện.

Đề xuất quy định cụ thể danh mục văn bản phải ký số

Tuy nhiên, Bộ TT&TT cũng chỉ rõ những tồn tại như: kinh phí cho việc đầu tư, nâng cấp và kinh phí phục vụ bảo trì các hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành còn hạn hẹp, nhiều địa phương không có ngân sách cho việc nâng cấp, bảo trì hệ thống; Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đưa vào giao dịch thực tế phục vụ người dân và doanh nghiệp còn chưa cao; Thói quen làm việc chủ yếu dựa trên văn bản giấy vẫn còn phổ biến trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, việc thay đổi phương thức làm việc truyền thống dựa trên giấy tờ sang phương thức làm việc qua mạng thông tin điện tử, sử dụng văn bản điện tử chuyển biến chậm…

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, hướng tới cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời ưu tiên bảo đảm đủ kinh phí đầu tư, nâng cấp, duy trì hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Cùng với kiến nghị cần gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, Bộ TT&TT cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp trong việc ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin tăng cường trao đổi văn bản điện tử, quản lý, điều hành tại cơ quan mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị. Đưa các tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc và công tác thi đua khen thưởng…

Bộ TT&TT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất áp dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử trên cả nước; quy định cụ thể danh mục các văn bản phải đăng ký chữ ký số newca gửi trên mạng, không gửi văn bản giấy; quy định tính pháp lý đối với các loại văn bản ký số.

Ngoài ra, theo Bộ TT&TT, hệ thống cổng/ trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cần được kiểm tra, đánh giá định kỳ và được theo dõi, giám sát an toàn thông tin thường xuyên để phát hiện các tấn công mạng, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật nhằm khắc phục sự cố kịp thời.

Nguồn:ictnews.vn

Rate this post

Trả lời