Thu nội địa ước đạt 59.600 tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, trong tháng 2, số thu nội địa ước đạt 63.500 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 163.127 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán, bằng 108,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.900 tỷ đồng (bằng 10,2% dự toán và bằng 127,8% cùng kỳ); thu nội địa ước đạt 59.600 tỷ đồng (bằng 6,4% dự toán và bằng 109% cùng kỳ); thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu xổ số kiến thiết ước đạt 50.400 tỷ đồng (bằng 6,4% dự toán và bằng 109,3% cùng kỳ). Riêng thu ngân sách trung ương ước đạt 71.670 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán và bằng 122,3% cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tuy tốc độ tăng trưởng khá, nhưng tiến độ thu ngân sách trung ương còn thấp so với thu ngân sách địa phương (thu ngân sách địa phương đạt 91.457 tỷ đồng và bằng 19% dự toán). Có 6/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 18% dự toán và 13/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Ngoài ra, có 27/63 địa phương thu đạt khá trên 18% dự toán và 47/63 địa phương có mức tăng trưởng so cùng kỳ. 

Để có được kết quả đó, trong tháng 2/2017, ngành thuế đã triển khai các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, tiếp tục xử lý các vướng mắc về kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán thuế; thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử tại 13 Cục Thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong đó trọng tâm là hỗ trợ DN thực hiện quyết toán thuế thuế năm 2016. Đặc biệt, ngành thuế đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng của Việt Nam đối với chỉ tiêu nộp thuế. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế./.   

Đăng ký chữ ký số ngay hôm nay để giúp cho doanh nghiệp của bạn tránh xa những thủ tục phiền phức trong khai thế trực tiếp tại cơ quan thuế, chỉ cần ngồi trên một máy tính kết nối internet là đủ.

Theo:http://www.gdt.gov.vn

Rate this post

Trả lời