Rom stock / raw và bypass FRP cho Asus ROG Phone 3 (ZS661KS)

Rom stock / raw và bypass FRP cho Asus ROG Phone 3 (ZS661KS)

DOWNLOAD:
HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tải 2 file Android_8-9_GAM.apkFRP_Bypass.apk tại đây:

chukysonewca.vn/bypass

https://www.youtube.com/watch?v=SEA9oXCzrCY
Rate this post

Trả lời