ROM cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO Find X (CPH1871 / CPH1875 / PAFM00)

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO Find X (CPH1871 – CPH1875) và Find X (PAFM00) (Chinese Version)

Download:

1. OPPO Find X (CPH1871)

2. OPPO Find X (CPH1875)

3. OPPO Find X (PAFM00) (Chinese Version)

4. OPPO Find X (PAHM00) (Chinese Version)
5. OPPO Find X (PAFT00) (Chinese Version)

6. OTA

Hướng dẫn:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@

Cách active cũ cho ai chưa biết:

Rate this post

Trả lời