Rom cứu máy, bypass FRP cho Lenovo Tab4 8 Plus (TB-8704X) (MSM8917)


Rom cứu máy, bypass FRP cho Lenovo Tab4 8 Plus (TB-8704X) (MSM8917)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

I. Nếu máy bị treo logo thì anh em đưa máy về Fastboot Mode >  kết nối ĐT với máy tính > giải nén rom và chạy file 8953_fastboot_all_images.bat
II. Nếu máy bị brick thì tắt máy, ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp kết nối với máy tính > lúc này máy tính sẽ nhận driver 9008

 1. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLoader_HS-USB_Driver.rar
 2. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 3. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “QFIL”:
 4. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau rawprogram_upgrade.xmlpatch0.xml
 5. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “Download” trên tool QFIL


 
III. Nếu chỉ xóa xác minh tài khoản Google (bypasss FRP) thì anh em làm như sau:

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “Reset FRP
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu 😀
Rate this post

Trả lời