Firmware / ROM stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F / EF / CF / GF)

Firmware / ROM stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F / EF / CF / GF) – rom có tác dụng fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick, treo qualcomm 9008, xóa mật khẩu màn hình, xóa tài khoản Google, …

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Rate this post

Trả lời